Przejdź do treści

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APARTAMENTU

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywającą na terenie apartamentu.

 1. Opiekunem Gościa jest Zarządca apartamentu, telefon +995 558 154 189.
 2. Opłata o ile nie została uregulowana wcześniej, za cały pobyt pobierana jest z góry w walucie USD w dniu przyjazdu od Gościa.
 3. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 60 USD, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu apartamentu i stwierdzeniu przez Zarządcę, że nie ma żadnych szkód powstałych w czasie pobytu osób w nim zakwaterowanych.
 4. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Gościa, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 5. W przypadku rezerwacji apartamentu i niestawiennictwa się w dniu rozpoczęcia pobytu, zastrzegamy sobie prawo do zwolnienia apartamentu.
 6.  Apartament wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 12:00.
 7.  Zakwaterowanie i wykwaterowanie następują w apartamencie w obecności Zarządcy apartamentu.
 8.  W przypadku nie opuszczenia apartamentu przez Gościa do godz. 12:00, co uniemożliwi przygotowanie apartamentu dla następnych Gości, zostanie pobrana opłata w wysokości 60 USD.
 9.  Życzenia przedłużenia pobytu będą uwzględniane w miarę dostępności wolnego apartamentu.
 10.  Gość ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia na terenie obiektu powstałe z własnej winy, z winy dzieci które ma pod opieką, lub z winy odwiedzających Go osób.
 11.  Gość ponosi wszelkie koszty naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek, powstałych w wyniku użytkowania przez niego apartamentu.
 12.  Gość po przyjeździe zobowiązany jest odebrać apartament, tzn. sprawdzić meble, okna i pozostałe urządzenia oraz wyposażenie znajdujące się w apartamencie. Pozytywny odbiór Gość potwierdza własnoręcznym podpisem pod regulaminem.
 13.  Brak uwag ze strony Gościa co do takich uszkodzeń w ciągu najpóźniej 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Gość nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia, meble i pozostałe wyposażenie są kompletne i w dobrym stanie.
 14.  Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć klimatyzację i inne urządzenia elektryczne (nie dotyczy lodówki), zgasić światło, zakręcić krany instalacji wodociągowej. Dokładnie sprawdzić zamknięcie drzwi wejściowych.
 15.  Za zagubienie klucza do drzwi lub karty do windy pobierana jest opłata w wysokości 50 USD (każda sztuka).
 16.  Gość nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 17.  Apartament nie akceptują obecności zwierząt. W przypadku stwierdzenia ich obecności w apartamencie pomimo zakazu, dalszy pobyt Gościa nie będzie możliwy. Pobrana zostanie także opłata za dodatkowe sprzątanie, w wysokości 60 USD.
 18.  Palenie tytoniu w apartamencie, na korytarzach, klatce schodowej i w windzie jest bezwzględnie zabronione. Można palić na balkonach, tylko pod warunkiem niezwłocznego sprzątania pozostałości po paleniu.
 19.  Osoby nie zameldowane w obiekcie, mogą przebywać na terenie apartamentów od godziny 8:00 do godziny 22:00.
 20.  Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest bez uzgodnienia używanie w apartamencie grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.
 21.  Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa, będą bezpłatnie przechowywane przez okres 7 dni kalendarzowych.
 22.  W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji vs pozostawionych rzeczy, przedmioty te będą utylizowane. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.
 23.  W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 8:00.
 24.  Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwa korzystania.
 25.  Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona Zarządcy, niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 26.  Obiekt nie przechowuje jakichkolwiek danych osobowych Gości. Nie jest zatem ich administratorem i nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności.
 27.  Zarządca działa w oparciu o przepisy prawa gruzińskiego. Działalność Zarządcy jest zarejestrowana na terenie Gruzji. Siedzibą Zarządcy - Freedom Hostel Batumi jest: 66 Angisa Street, Batumi 6000, Gruzja - Georgia.
 28.  Gość zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu apartamentu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem oraz wyniesienie śmieci. Niedostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji (serwis sprzątający 60 USD) tytułem końcowego sprzątania apartamentu.

Życzymy udanego wypoczynku!